Greg Lamy Quartet – Taïwan

jazz en lorraine
Posted by Damien Prud'homme Category: News

Dans le cadre du Taichung Jazz Festival : Greg Lamy Quartet

Greg Lamy (g)

Damien Prud’Homme (sax)

Gautier Laurent (b)

Jean-Marc Robin (ds)